logo

Financiranje sodnih postopkov


Predmet poslovanja družbe I.A.G. POSLOVNE FINANCE je financiranje sodnih postopkov, ki imajo po mnenju družbe možnost za uspeh. V zameno dobi družba, v primeru uspešnega postopka, delež sodno priznanega zahtevka. Procesno financiranje ni posojilo, kar pomeni, da nimate nobenih dolžniških obveznosti, s katerimi bi morali povrniti dano financiranje, če tožba ne bi bila uspešna. V primeru uspeha pa dobi družba I.A.G. PF sorazmerni delež iztoženega zneska. Enostavno povedano: če vaš primer ni uspešen, niste dolžni ničesar.

Seveda najprej sami in s strani pravnih in drugih strokovnjakov preverimo pravne in dejanske možnosti za uspešno uveljavitev spornih zahtevkov. Preverjanje možnosti za uspeh služi izključno za interno odločitev I.A.G. PF o financiranju sodnega postopka in ne služi kot pravno svetovanje imetnika zahtevka. V kolikor prevzamemo financiranje, prevzamemo vse sodne stroške, ki so potrebni za uveljavitev sodnega zahtevka.

Moramo se zavedati, da je takšna oblika financiranja novost na slovenskem tržišču, vendar je v razvitem pravno-finančnem svetu nekaj povsem običajnega in dobro sprejetega.