logo

Bonitetne ocene


Obvladovanje tveganj je postalo eden od ključnih dejavnikov uspešnosti v sodobnem poslovanju in prvi pogoj za ohranjanje konkurenčne sposobnosti podjetja. V tržnem gospodarstvu so podjetja pri poslovanju prepuščena sama sebi, sama so odgovorna za svoje poslovanje, posledice napačnih poslovnih odločitev morajo nositi sama. Tržno gospodarstvo torej pomeni individualizacijo tveganja in individualno prevzemanje odgovornosti za uresničitev ali neuresničitev poslovnih načrtov. Zato morajo biti poslovni subjekti bolj pazljivi pri vzpostavljanju poslovnih stikov z bodočimi poslovnimi partnerji, še posebej s tistimi, s katerimi še nimajo lastnih izkušenj. Razen tega pa morajo zaradi dinamičnosti sprememb poizvedovati tudi po informacijah o že obstoječih poslovnih partnerjih.

Osnovna dilema pri opredelitvi bonitete je v tem, ali naj bo ocena bonitete podjetja povezana le s tistimi pokazatelji, ki neposredno potrjujejo, da imamo opravka z zanesljivim ali nezanesljivim dolžnikom in poslovnim partnerjem, ali pa je obvezno analizirati vse tiste elemente in faktorje, ki zagotavljajo splošno ekonomsko stabilnost, ugled in perspektivo podjetja v poslovnem svetu, dober položaj na trgu ter dobre razvojne in proizvodne programe, ki omogočajo dolgoročen obstoj in pravilno strategijo podjetja. Poslovni svet posveča boniteti podjetja vse večjo pozornost. Tako so po informacijah o boniteti pričeli povpraševati različni interesenti, kar dokazuje, da se je upoštevanje bonitete pričelo vidneje uveljavljati kot sredstvo za minimiziranje tveganja ter kot selekcijski instrument pri raznovrstnih poslih. Po informacijah o boniteti so pričeli povpraševati poslovni subjekti pri vseh blagovnih in finančnih razmerjih. Ti so investitorji, banke in posojilodajalci, poslovni partnerji, konkurenti, lastniki podjetja in drugi interesenti.

Naše kazalniki pripomorejo k lažji presoji celovite bonitete podjetja. Saj mora dobra boniteta vsebovati primeren splet finančnih kazalnikov kot rezultat poslovanja in nefinančnih kazalnikov kot gibalo dolgoročne uspešnosti poslovanja.